VÄLKOMMEN TILL MINISTUDS

Gympa för de allra minsta

Period 3-2020 startar v34 och pågår under 9veckor.

BOKA NU!

Om miniStuds

MiniStuds är rörelseglädje, frihet och utveckling för de allra minsta. Vårt mål är att visa hur roligt

det kan vara att röra sig – hur det leder till självsäkerhet och kroppskontroll. Tillsammans

i små grupper, utvecklar vi både kroppens och knoppens funktioner. Samspelet mellan hjärna och

kropp ger tryggare och starkare barn. Vi är övertygade om att en bra, rolig och aktiv start i livet

skapar bra förutsättningar för framtiden. Välkommen till miniStuds.

Glädje.

Det ska vara roligt att röra på sig och alla våra övningar är framtagna med glädje i fokus. För det är ju så, när något är roligt vill vi göra det mer.

Utveckling.

Vi vill att varje barn på Ministuds ska utvecklas på sina villkor, därför har vi små grupper där vi har tid att utveckla varje individ på bästa sätt.


Rörelse.

När vi rör oss skapas endorfiner i hjärnan, det gör oss lyckligare. Våra övningar är inte bara roliga, de är också utformade för barnen och anpassade för deras små kroppar.

THE miniStuds STORY

miniStuds koncept är framtaget av Linda Arnrup.


Ända upp till gymnasieåldern ville Linda bli idrottslärare men någonstans på vägen kom andra faktorer emellan och hon utbildade sig till civilingenjör. Vantrivdes under flera år, vändningen kom när hennes vän sa,

-Linda, du borde starta en verksamhet med gympa för väldigt små barn!

Sedan den dagen år 2010 kunde Linda inte tänka på annat! Hon visste i hjärtat att detta var rätt! Januari 2014 öppnade miniStuds och 20 barn hade sitt första gympapass, 4-18 månader gamla!

Inte visste hon då hur mycket verksamheten skulle betyda för barnen och även deras vuxna, inte visste hon då vilken enorm möjlighet vi ger barnen till en stark motorisk och social grund, inte visste hon då att miniStuds verksamhet skulle ha en sådan positiv effekt på folkhälsan, idag vet vi!


miniStuds Sverige AB jobbar nu därför med att starta upp på fler orter för att kunna stärka fler barn!


Så tycker barn & föräldrar

Hos oss är barnen i centrum

Vi hjälper barnen att bli starka,

både motoriskt och socialt

Forskning visar att det är enormt viktigt med mycket rörelse redan från spädbarnsåldern, barnens grund inom hälsa sätts redan under de första levnadsåren.

miniStuds miljö och de övningar vi gör är faktorer som spelar stor roll i deras utveckling. All motoriskt inlärning sker inte på automatik, låt ministuds barngympa hjälpa er att inspirera ditt barn till ett liv i rörelse!

Trygghet

miniStuds gympa för barn fokuserar på trygghet för att ge barnen bästa förutsättningarna till utveckling socialt och motoriskt, vi jobbar därför i grupper med få barn (ca 8-10 barn/pass).

Vi gymnastikledare ser och hjälper alla barn vid varje pass! Vi tar alltid emot er med glädje och har full energi och fokus på ditt barn och dig under hela tiden ni är hos oss!