VÄLKOMMEN TILL MINISTUDS

Gympa för de allra minsta

Gympaperiod 2 - 2020 (v14-23, anmälan släpps 13e mars kl 9.00)

Om miniStuds

MiniStuds är rörelseglädje, frihet och utveckling för de allra minsta. Vårt mål är att visa hur roligt

det kan vara att röra sig – hur det leder till självsäkerhet och kroppskontroll. Tillsammans

i små grupper, utvecklar vi både kroppens och knoppens funktioner. Samspelet mellan hjärna och

kropp ger tryggare och starkare barn. Vi är övertygade om att en bra, rolig och aktiv start i livet

skapar bra förutsättningar för framtiden. Välkommen till miniStuds.

Glädje.

Det ska vara roligt att röra på sig och alla våra övningar är framtagna med glädje i fokus. För det är ju så, när något är roligt vill vi göra det mer.

Utveckling.

Vi vill att varje barn på Ministuds ska utvecklas på sina villkor, därför har vi små grupper där vi har tid att utveckla varje individ på bästa sätt.


Rörelse.

När vi rör oss skapas endorfiner i hjärnan, det gör oss lyckligare. Våra övningar är inte bara roliga, de är också utformade för barnen och anpassade för deras små kroppar.

Så tycker barn & föräldrar

Hos oss är barnen i centrum

Vi hjälper barnen att bli starka,

både motoriskt och socialt

Forskning visar att det är enormt viktigt med mycket rörelse redan från spädbarnsåldern, barnens grund inom hälsa sätts redan under de första levnadsåren.

miniStuds miljö och de övningar vi gör är faktorer som spelar stor roll i deras utveckling. All motoriskt inlärning sker inte på automatik, låt ministuds barngympa hjälpa er att inspirera ditt barn till ett liv i rörelse!

Trygghet

miniStuds gympa för barn fokuserar på trygghet för att ge barnen bästa förutsättningarna till utveckling socialt och motoriskt, vi jobbar därför i grupper med få barn (ca 8-10 barn/pass).

Vi gymnastikledare ser och hjälper alla barn vid varje pass! Vi tar alltid emot er med glädje och har full energi och fokus på ditt barn och dig under hela tiden ni är hos oss!

miniStuds App

Nu sprider vi rörelseglädje med våra härliga gymnastikövningar i hela Sverige!


Första appen där vi inspirerar och inviger våra allra minsta i rörelse! Vid cirka 4 månaders ålder kan ni komma igång med MINIStuds hemma. Övningar för att bygga den bästa grunden kring balans, kroppskontroll, styrka, gemenskap och självförtroende!


Alla övningar i MINIStuds app kommer från vår fysiska verksamhet och är godkända av barnläkare!