Even babies need exercise!

Why do babies need exercise??

Flera studier visar att barnens hjärna redan från spädbarnsåldern bygger upp länkar till musklerna. Starka länkar skapar rörelseglädje då barnen kan känna att den fysiska aktiviteten känns lättare och då även så mycket roligare. Studierna påpekar även vikten av miljön och samarbetet mellan vuxen och barn i dessa sammanhang. Då barn växer dag för dag så är det den fysiska styrkan och upplevelsen som lägger grunden där träning är en del av vardagen livet ut.

På MINIStuds ger vi barnen en stimulerande miljö och uppgifter som utmanar dem motoriskt och styrkemässigt redan från spädbarnsåldern. Med få barn i varje grupp är MINIStuds miljö en trygg plats där glädjen är i fokus!

Läs hela artikeln http://www.webmd.com/parenting/baby/features/even-babies-need-exercise#2

even babies need exercise