Jättestörst

1.5 – 2.5 år


Upplägg:

Mycket energi, bus och mys men även ordning och reda i gymparummet är viktigt då barnen mår bra av det. Vi tränar på att vänta på vår tur och respektera varandra. Vi är en grupp med få barn, ca 8 st vilket skapar trygghet och att alla får bli sedda. Lite enklare motorik blandas med mer koncentrationskrävande övningar. Genom en bollstund får barnen träna att greppa, kasta mm. Vi jobbar sedan med olika stationer där varje station har ett tydligt syfte, som tex. att barnen ska bli mjuka i kroppen och öka smidigheten, sin styrka och balans mm. Till hjälp har vi ett gymparum som inbjuder till lek och massor av olika redskap. Föräldern är med och gympar, uppmuntrar och ger beröm och trygghet. Vi ledare hjälper till och instruerar hur ni vuxna kan hjälp barnen på bästa sätt.


Kostnad Period 3-2020 (v34-42) : härliga gympapass inkl mellanmål 1495kr

Vad betalar ni kunder för? anledningen att ministuds kostar en del är att vi aktivt väljer att ha mindre grupper (högst 9 barn) då vi ser att det ger barnen mycket bättre förutsättningar. Vi håller även en hög kvalitet på våra ledare som alltid ger 100%. Därför är det helt enkelt nödvändigt att ligga på denna nivå för att vi ska gå runt. För att underlätta erbjuder vi er gärna att dela upp fakturan om ni vill. Så bara säg till så hittar vi en lösning som känns bra för er.