Minieliten

4 – 5 år


Upplägg:

Vi vill att barnen ska lära sig att lita på sig själva, stå i led och vänta på sin tur, lyssna på instruktioner och utveckla sin förmåga att vara en del av en grupp samt ha kul tillsammans med gruppen och ledarna. Vi kommer fokusera på att ta de kunskaper de har från tidigare grupper och övningar (men även nya barn är givetvis välkomna att vara med!) för att utveckla och bygga vidare de motoriska färdigheterna som t.ex hoppa, snurra, greppa och balansera. Målet är att tillslut kunna göra mer avancerade övningar själv som t.ex handstående, kullerbytta, handvolt, mjukisbak och mycket mycket mer. Allt baseras på barnets egen vilja och förmåga att utöva och utvecklas. Vi lägger även in styrkeövningar och övningar där barnen får upp lite mer puls, det gör dem gott!

MINIEliten är vår äldsta grupp och den enda gruppen där barnen gympar utan en medtagen vuxen. I den här gruppen är vi 2 ledare och ca 10 barn, vuxna får springa ett ärende eller vänta i köket. Vi jobbar fortfarande med känsla för att öka rörelseglädjen, TILLSAMMANS gör vi det roligt och fokuserat på samma gång.

Vi väljer vid dessa pass att låta barnen ta en frukt INNAN passet startar, hinna komma till rätta och gå på toaletten. Kom därför gärna 15 min innan passet startar. Passet pågår sedan ca 60 minuter.