Förhållningsregler

• Tänk på att inte bära in någon stol eller andra liknande föremål i gymparummet, dessa "ben" gör nämligen stora hål i gympamattan!

• Av allergisynpunkt så får INGET ätbart förtäras inne i gymparummet!

• Popcorn är tyvärr inte tillåtet att förtära i lokalen, detta för att barn från 4 månader vistas i lokalen dagligen.

• Det finns en musikspelare som ni gärna får använda. Ni kan koppla upp er med hjälp av bluetooth. Tänk dock på att ladda ner musiken innan ni kommer (tex om ni vill ha någon av våra spotify-listor) då mottagningen är sådär i lokalen.

• I priset ingår städning men vänligen behandla alla våra redskap med respekt.

• Dekorationerna ska hänga kvar på sina platser så att de får vara med även på nästa kalas.

• De vuxna som är på plats ansvarar för barnens säkerhet.

• SåpBubblor får bara blåsas de sista 10 minuterna, detta beroende på att golvet annars blir för halt för de små att leka på.

Vid Brand.

• Nödutgång: genom fönstren i gymparummet och genom den röda dörren i hallen. Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material.

• Brandvarnare finns vid den röda dörren i hallen samt vid ytterdörren.

• Max antal personer som får vistas i lokalen är 30