Inga förkunskaper behövs för att starta i en viss grupp men ju tidigare ni startar desto bättre!

Prova – på pass: I mån av plats så kan ni få komma med på ett pass under en pågående period. Kostnad 100kr, betalas kontant eller med kort på plats. Vill ni vara med på ett pass och prova-på så maila linda@ministuds.se

För att alla ska trivas och ha roligt under våra gymnastikpass arbetar vi efter följande riktlinjer:

1

2

Om mitt barn blir sjuk eller vi är bortresta: Meddela gärna er ledare genom ett sms så vi vet att ni inte kommer. Telefonnummer till alla ledare finns under kontakt fliken. Missade gymnastikpass under en gympaperiod kan i den mån det är möjligt tas ikapp genom att komma på ett annat gympapass för samma grupp. Då platserna är begränsade ska denna tid vara i överensstämmelse mellan kund och MINIStuds.

Syskon med på passen?Utgångspunkten är att de vuxna inte har med barnens syskon. Vi gympar tillsammans med barnen och de behöver all uppmärksamhet från den vuxna som är med. Vi kan inte säkerställa säkerheten för barnet som gympar eller syskonet om enbart en vuxen är med. Skulle det vid något tillfälle krisa så hör av er så ser vi hur vi bäst löser situationen.

Om vi ledare är sjuka: Om gruppens ordinarie ledare är sjuk eller bortrest så försöker vi sätta in en annan ledare. Om det blir riktig kris så ställs passet in (ni får då sms). Ny tid för det inställda passet sätts upp och meddelas via mail.

Force Majuer: Vid sällsynta och få tillfällen men kan hända, sker händelser i gymparummet som MINIStuds inte kan påverka, ex att ett barn kräks. Om vi har fler gympapass den dagen så meddelar vi er och ni får själva ta ställning till om ni vill komma eller inte. Givetvis spritar/vädrar och städar vi så mycket vi kan emellan för att undvika spridning samt byter ledare! Vi gympar om ni kommer så därför sätts ingen ersättningstid upp.

När bör mitt barn inte vara med på gympan efter sjukdom: Vi får ofta frågan om det är ok att barnet kommer och gympar eller inte om de varit sjuka/är lite snoriga. Vi försöker jobba efter samma tänk som förskolor och de riktlinjer som finns på folkhälsomyndigheten.se. Här kommer lite korta punkter att tänka på:

Generellt bör föräldrar  ta hänsyn till följande faktorer:

  • Låt barnets allmäntillstånd avgöra om det kan gå på gympan efter en infektion.
  • Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara piggt, feberfritt och orka delta i gympans normala aktiviteter
  • Ett feberfritt dygn hemma är en bra tumregel.
  • Är det barn lite snorigt och har varit ganska länge, tänk på att tex inte blanda barnens bollar utan låt ditt barn använda samma boll