MINIStuds har 5 olika grupper som baseras på barnens ålder: