figures_row

MINIStudsgruppen som kallas ”Störst” är för barn i åldern 13-20 månader. I denna ålder finns alla fysiska faktorer för att barnen ska kunna gå på plats, dock är det många delar som ska kunna samarbeta för att det ska fungera. Barnen börjar bli lite större och gillar utmaningar. ”Ett barn älskar sin lek, inte för att den är lätt utan för att den är svår!” Vi jobbar mycket med övningar som rör grundformer såsom gå, hoppa, åla, springa, balans med flera.

MINIStuds försöker även här förbereda barnen inför utmaningar som väntar på förskolan och på andra sociala platser nu när man blivit lite större. Kommunikation, lek och framförallt samarbete, både med förälder och andra barn. Självklart gör vi allt detta med fokus på glädje. Vårt syfte är att barnen ska lära på ett roligt sätt, att få känna den stolta känslan när de klarat något samt få det beröm som de så väl förtjänar.

Visst vore det enormt roligt att få uppleva det här och mycket mer med ditt barn och övriga i gruppen!

Gruppen Störst:

Måndagar kl 9.00 – 9.45. Fika ingår efter passet. FULLBOKAD Period 2!

Onsdagar kl 9.30 – 10.10 Fika ingår efter passet. FULLBOKAD Period 2!

Onsdagar kl 13.00 – 13.45. Fika ingår efter passet. FULLBOKAD Period 2!

Torsdagar kl 13.00 – 13.45. Fika ingår efter passet. FULLBOKAD Period 2!

Det finns ett begränsat antal platser,  9 barn/grupp. Gå till Anmälan och skicka din anmälan redan idag!