Varför gympa med sitt barn?

MINIStuds mål är att främja barnen till rörelse! Motoriskt starka barn  har bevisat ett försprång på flera områden, såsom problemlösning. All motorisk inlärning sker inte via automatik utan måste tränas! Miljön och uppgiften är där 2 viktiga faktorer!

Vår träning är tredimensionell – Rörelse, Hjärngympa och Livskunskap! Barnen tränar sin motorik genom rörlighet, styrka, kroppskontroll och balans. God motorik bidrar till snabbare reaktioner vid ex fall.

MINIStuds fokuserar på trygghet hos barnen för att ge dem bästa förutsättningarna till utveckling socialt och motoriskt – vi jobbar därför i grupper med få barn (ca 8-9 barn/pass)

Är ni redo för att komma med i vår grymma gymnastik!