Vem kan vara med och gympa!

MINIStuds erbjuder gymnastik för barn i åldrarna 4 mån tom 5 år! Barnen delas upp i olika grupper efter ålder. Åldern i de olika grupperna är en indikation så blir man osäker kontakta oss på linda@ministuds.se och fråga!

2fånga innebandybollar