Vi vill också vara med, hur gör vi?

Vi vill att barnen lär känna gymparummet, redskapen och övningarna. Vi ledare vill lära känna barnen och att barnen lär känna varandra, då byggs barnets trygghet upp och de kan utvecklas ytterligare. Genom upprepning lär sig barnen vad övningarna går ut på och kan mer och mer utföra dem själva. På grund av detta arbetar vi periodvis och ni anmäler er därför till en period som består av ca 10 pass.