Tillsammans mot ett gemensamt mål - friska välmående barn

Den enorma tekniska utvecklingen som sker förändrar vårt sätt att leva, både till det bättre och det sämre. Tänk på din egen barndom, när du sprang till kompisen för att fråga om ni skulle leka istället för vad som ofta sker idag, ett sms skickas med frågan. Mycket av den naturliga rörelsen har försvunnit och forskningen visar tydliga resultat där barn i allt lägre åldrar inte mår bra. Fetma, sjukdomar, olika diagnoser, koncentrationssvårigheter och nackskador ökar hela tiden. Vi som vuxna har ett ansvar och det finns mycket vi kan göra, bara vi är medvetna om hur vi hjälper vårt barn på bästa sätt. Vi behöver finna en stabil balans mellan stillasittande och rörelse för våra barn och grunden till detta sker redan i ålder 0-5 år!

Vilka organisationer är miniStuds kopplade till och hur är vi unika i det arbete vi gör?

Generation Pep

Generation Pep - ett initiativtagande av kronprinsessparet för att driva ett långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Ministuds ställer oss bakom generation Peps vision – att alla barn och ungdomar ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep tar varje år fram peprapporten med resultat kring barns vanor vad gäller kost och rörelse. 2019 redovisades att idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill ju vi på miniStuds vara med och förändra och vi är därför delaktiga som aktörer i en gemensam folkrörelse

World Health Organization (WHO)

I april 2019 kom WHO ut med riktlinjer kring barns hälsa. De påpekar vikten av barns fysiska aktivitet och redan i ålder 0-1 år.

”If healthy physical activity, sedentary behaviour and sleep habits are established early in life, this helps shape habits through childhood, adolescence and into adulthood”

Vi på miniStuds blir så glada när vi ser dessa riktlinjer från barnets första år då det bekräftar vad vi så länge sett hos våra gympabarn!

Learn to Move

Ulrika Myhr, Barnfysioterapeut som driver Learn to move.

Ett utbildnings- och konsultföretag med vision att sprida kunskap om barns motoriska utveckling, så att barnen får möjlighet att leva upp till sin fulla potential.

Jag Linda, har gått flera kurser hos Ulrika och hon är min stöttande hand och kunskapsbank. Min första kurs pratade vi om att all inlärning inte sker på automatik och att barnet, uppgiften och miljön är tre faktorer som skapar utveckling. Kände direkt att miniStuds är på helt rätt spår!

Ulrika lägger även mycket fokus på att nå ut med kunskap till föräldrar/BVC mm om vikten av magläge och så följden av de så kallade "hjälpmedlen". Forskning visar nämligen att 1 av 2 barn har assymetriska huvudet som en följd av för lite magläge.(kan jämföras med 1/300 förr)

miniStuds

Vad gör då miniStuds?

miniStuds unika koncept att gympa med barnen redan från 4 månaders ålder har fått enormt positiv respons - både hos andra organisationer med samma mål men även dagligen av våra kunder! Vi kan tydligt se utvecklingen hos de barn som gympar med oss!

Att varje pass kunna se varje individuellt barn ger oss även möjlighet att stärka deras individuella motoriska och sociala utveckling. Våra kunskaper och erfarenheter gör att vi redan från tidig ålder kan ge praktiska tips och stärka er som föräldrar kring just ert barns motoriska utveckling. Att ge barnen en stark grund och ett försprång i utvecklingen skapar fantastiska förutsättningar för framtiden. För vilken förälder vill inte hjälpa sitt barn bygga styrka, kroppskontroll, bra balans och självförtroende med hjälp av en trygg miljö!